ეს კითხვარი ივსება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 2011-2016 წლის კურსდამთავრებულების მიერ.
გამოკითხვის მიზანია ბოლო 5 წლის განმავლობაში შზსუ-ში არსებული განყოფილებების,აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის განსაზღვრა- გაუმჯობესება, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი სურვილია, განათლების ხარისხი რომელსაც ჩვენს სტუდენტებს ვთავაზობთ კიდევ უფრო განვავითაროთ.
წინასწარ გიხდით მადლობას კვლელვაში მონაწილეობისათვის.

ლინკი : კურსდამთავრებულების გამოკითხვა