შზსუ-ს კურსდამთავრებულთა ფეხბურთის ტურნირი ჩატარდება 15 მაისს. მონაწილეობის მიღება შეუძლია მხოლოდ შზსუ-ს კურსდამთავრებულს.

რეგისტრაცია ტარდება ბ403-ე აუდიტორიაში. ტელეფონის ნომერი: 579 433 443