ინტერვიუ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორთან ილიას ჩილოღლუსთან

18-04-2017

შზსუ-ს კურსდამთავრებულთა კოორდინაციის დეპარტამენტი ენისა და კულტურის საერთაშორისო ფესტივალზე (ბრიუსელი, ბელგია).

29-03-2017

ინტერვიუ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთან, ნათია ჯანელიძესთან

29-03-2017

ინტერვიუ შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთან, გიორგი ჯაშიაშვილთან

29-03-2017

ინტერვიუ შზსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთან, მარიამ ხვედელიძესთან

29-03-2017

ინტერვიუ შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთან, დავით ბერუჯანიანთან.

29-03-2017

ინტერვიუ შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთან, გვანცა ჩიგოგიძესთან.

29-03-2017