შზსუ კურსდამთავრებულების კოორდინაციის დეპარტამენტი

ბევრი იხსენებს შავი ზღვის უნივერსიტეტში გატარებულ წლებს როგორც ცხოვრების საუკეთესო დროს. ალბათ, ბევრს დღემდე აქვს კავშირი ყოფილ თანაკურსელებთან პროფესიონალურ და პირად ცხოვრებაში.

ჩვენ ვაფასებთ ამ კავშირებს. ზუსტად ამიტომ, შზსუ კურსდამთავრებულთა კოორდინაციის დეპარტამენტის მეშვეობით, უნივერსიტეტი ამყარებს ურთიერთობებს უნივერსიტეტსა და კურსდამთავრებულთა შორის. კურსდამთავრებულები არიან ჩვენი ყველაზე მნიშნელოვანი წარმომადგენლები. ჩვენი აზრით, მხოლოდ მათ შეუძლიათ სწორი შეფასების მიცემა ჩვენი უნივერსიტეტისთვის.

ამის გარდა, ჩვენი კურსდამთავრებულები ეხმარებიან ჩვენს მოსწავლეებს სტაჟირებებით და ვაკანსიებით.

გირჩევთ თვალი ადევნოთ ამ გვერდს, რათა შეძლოთ მიიღოთ ახალი ამბები, ვაკანსიები და ინფორმაცია ღონისძიებების შესახებ. ასევე შეგიძლიათ მოიწონოთ ჩვენი გვერდი:www.facebook.com/IBSUAlumni/