შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ. #2

ტელ.: (+995 32) 259 50 05/06/07

მობ.: (+995) 557 77 36 55

alumni@ibsu.edu.ge

ფეისბუქის გვერდი: IBSU Alumni

www.alumni.ibsu.edu.ge

www.ibsu.edu.ge