ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი         :   ს.ს. “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში :  GE43TB7545136080100001

მიმღების სახელი   :  შპს ‘შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი’

FOR GEL TRANSFER

BENEFICIARY’S BANK :     JSC TBC BANK

BANK CODE : TBCBGE22

BEN’S IBAN :                       GE43TB7545136080100001

NAME OF BENEFICIARY : INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY LTD