წევრები

ნინო ზაალიშვილი

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერების ფაკულტეტის, ამერიკანისტიკის პროგრამა 2012 წელს. იგი განაგრძობს თავის კარიერას საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურესების დაცვის სამინისტროში. ...

ანა ასათიანი

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნეს მართვის ფაკულტეტი 2008 წელს და 2012-ში მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამა. იგი განაგრძობს თავის კარიერას იუსტციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში, მარკეტინ...

გიორგი მერაბიშვილი

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის მრეწველობისა და მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიების პროგრამა 2011 წელს. იგი განაგრძობს კარიერას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტშ...

ქეთი ჩახავა

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკანისტიკის პროგრამა 2007 წელს. იგი განაგრძობს თავის კარიერას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების ს...

გიორგი ჯაფარიძე

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 2008 წელს. იგი განაგრძობს თავის კარიერას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერიტეტში, სპორტის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე. ელ-ფოსტა:

ლელა ვანიშვილი

საბჭოს წევრი. დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკანისტიკის პროგრამა 2011 წელს. იგი განაგრძობს თავის კარიერას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სამაგისტრო და სადოქტორო  სწა...