წევრები

იოსებ გაბელაია

საბჭოს თავმჯდომარე, დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნეს მართვის ფაკულტეტის, მენეჯმენტის პროგრამა 2009 წელს. იგი განაგრძობს თავის კარიერას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთო...