კურსდამთავრებულების ასოციაციის საბჭო ემსახურება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების ერთმანეთთან დაკავშირებას და უნივერსიტეტის კეთილდღეობის ხელის შეწყობას.

 

საბჭოს მიზანია :

  • უზრუნველყოს უნივერსიტეტის სტუდენტების სოციალური, აკადემიური და კარიერული შესაძლებლობების მრავალფეროვნება;
  • ჩამოაყალიბოს და გააძლიეროს კავშირი კურსდამთავრებულებს შორის;
  • ხელი შეუწყოს კურსდამთვრებულების ჩართულობასა და მონაწილეობას საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში;
  • ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულების მჭიდრო კავშირს და იმოქმდოს როგორც ასოციაციის და უნივერსიტეტის დამცველმა.

 

ჩვენი მთავარი ღირებულებებია მთლიანობა, აკადემიური პატიოსნება, კრედიტუნარიანობა და სანდოობა. ჩვენ მივისწრაფით შევქმნათ სამუშაო გარემო რომელიც უზრუნველყოფს ურთიერთპატივისცემას, ურთიერთგაგებას და გამოხატვის თავისუფლებას კურსდამთავრებულებს შორის.